Saturday, October 3, 2009

progarm panitia mathematiks 2010

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan
lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan ,berketerampilan,berakhlak mulia,bertanggujawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.”


WAWASAN DAN MISI PENDIDIKAN NEGARA

“Wawasan dan misi system pendidikan negara di Malaysia bermatlamatkan untuk menjadiakan institusi dan gerak kerja pendidikan sebagai pusat pembangunan manusia cemerlang,sebagai sumber pemantapan nilai-nilai murni bangsa,sebagai arena penyuburan watak masyarakat penyayang dan sebagai kerangka penghayatan semangat cintakan negara.”

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT PAYONG
22010 JERTEH BESUT
TERENGGANU
PANATIA MATEMATIK 2010


PENAUNG
PENGETUA
(PN.HJH.HAMIDAH BT MUHAMAD)

PENASIHAT
GURU PENOLONG KANAN 1
(PN HJH HASNIAH BT ABAS)

PENGERUSI
GURU KETUA BIDANG SAINS
(PN HJH CHE ROHANA BT IBRAHIM)

TIMBALAN PENGERUSI
KETUA PANATIA
(PN NORAINI BT ABDULLAH)

SETIAUSAHA
PN SURYATI BT DAUDAHLI JAWATANKUASA

ENRAMLI BIN HAMID
EN.ISMAIL B IDRIS
PN.ROSNANI BT ISHAK
PN.NARIZA BT MOHAMAD SALLEH
PN NOR ADILA BT AWANG
PN NORAINI BT ABDULLAHWAWASAN JABATAN PELAJARAN TERENGGANUBahawa sesungguhnya wawasan Jabatan Pelajaran Terengganu ialah untuk menuju ke arah kesempurnaan pencapaian matlamat pendidikan
MISI JABATAN PELAJARAN TERENGGANU
Bahawa sesungguhnya misi Jabatan Pelajaran Terengganu ialah untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perlakasanaan semua program dan aktiviti pendidikan untuk melahirkan

WAWASAN PENDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKT PAYONG

Wawasan Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Payong alah untuk menjadikan segala kegiatan pendidikan sekolah dilaksanakan dengan penuh iltizam dan memumyai hala tuju yang selaras dengan Japatan Pelajaran Terengganu di dalam usaha mencapai kesempurnaan matlamat pendidikan melalui Falsafah pendidikan Negara.

MISI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT PAYONG

Bahaawa sesunguhnya misi sekolak Menengah Kebangsaan Bukit Payong ialah untuk melaksanakan amanah mendidik semua pelajar melalui kegiatan dan program sekolah secara bersepadu,bagiPENDAHULUAN
Dunia dan negara kita Malaysia sedang berada di permulaan alaf baru.Negara dan generasi kini menuju ke arah wawasan 2020.Sebagai sebuah negara maju,pendidikan yang bermutu seiring dengan kemajuan IT dan global adalah teras kepada hasrat dan cita-cita tersebut.Matematik adalah salah satu mata pelajaran yang penting selain daripada beberapa disiplin ilmu yang lain.Tidak hairanlah ianya menjadi focus utama Kementerian Pelajaran disemua sekolah rendah dan menengah .Seterusnya kecemerlangan matematik merupakan syarat utama untuk pelajar lepasan SPM untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi.Pembelajaran Matematik dalam Bahasa Inggeris membuktikan negara kita beria-ia menandingi dunia sejagat dan ingin membuktikan daya saing yang tinggi.


2.RASIONAL
2.1 SMKBP mempunyai tenaga pengajar matematik yang cukup,berwibawa dan komited untuk membimbing anak didiknya ke arah kecemerlangan.Mereka sentiasa bergerak dalam satu pasukan yang mantap.
2.2 Sebilangan besar pelajar mempunyai minat yang mendalam kepada mata pelajaaaran matemati,walaupun TOV mereka kurang memuaskan.
2.3 Rekod pencapaian yang cemerlang bagi mata pelajaran matematik dalam peperiksaan SPM dan PMR kebelakangan ini memberi keyakinan pada pelajar dalam usaha mencapai kecemerlangan dalam peperiksaaan pada tahun 2005.
2.4 Sokongan dan bantuan yang berterusan daripada pentadbiran sekolah,PIBG,PPD,Ibu bapa,JPN dan KPM mencetuskan semangat ingin maju yang tinggi dan proaktif ke arah kecemerlangan matematik.


3.OBJEKTIF
3.1 AM
3.1.1 Melahirkan pelajar yang berminat serta berupayaan menggunakan matematik dalam kehidupan seharian.
3.1.2 Melahirkan pelajar yang celik matematik serta ngin memajukan diri bagi memperbaki pencapaian dalam peperiksaan.
3.1.3 Memberikan pengajaran yang adil dan menyeluruh kepada kesemua pelajar dengan mengambil kira tahap pencapaian masing-masing.
3.1.4 Mewujudkansatu jaringankerjasama pasukan matematik dengan mengadakan perbincangan dalam menangani masalah dihadapai.3.2 OBJEKTIF KHAS
3.2.1 Berhasrat untuk melahirkan pelajar yang meminati mata pelajaran Matematik dan seterusnya berjaya dalam matematik dengan keputusan yang cemerlang.
3.2.2 Mempunyai seramai 27 yang mendpat 1A dan 2 A dalam peperiksaan SPM 2003 dan peratus lulus 71.8%.
3.2.3 Mengurangkan peratus gagal PMR dan SPM.
3.2.4 Mengujudkan iklim pembelajaran dan pengajaran yang kndusif dan selesa untuk guru dan pelajar .

4.KEKUATAN
4.1 TENAGA PENGAJAR
Terdapat seramai 12 orang guru yang mempunyai kepakaran dan kesungguhan untuk memberikan pengajaran berkesan.


4.1 KLINIK MATEMATIK

Bilik yang digunakan dan berfungsi untuk membantu pelajar yang tidak memahami pengajaran semasa dalam kelas.Pelajar digalakkan untuk bertanya pada mana-mana guru yang bertugas pada masa itu.
4.2 BANK SOALAN

Soalan peringkat PMR dan SPM dikumpulkan dan diperbanyakkan untuk menyenangkan pelajar mengekses sendiri soalan-soalan yang lepas.Ini untuk memahirkan pelajar dan memberi peluang mereka mengaplikasi pengajaran yang telah dilalui.Helaian latihan banyak disediakan untuk kegunaan pelajar mengikut tahap.Situasi ini membantu guru menjimatkan masa P&P dengan kesemua topik disediakan.


4.3 SOKONGAN PENTADBIR
Pihak pentadbir memberi perhatian yang serius dan bersungguh dalam membanatu panatia mengatasi masalah berkaitan dengan P&P.Kesulitan yang dihadapi biasanya diselesaikan melalui perbincangan dengan Ketua Bidang Sains di dalam Mesyuarat Panatia serta mesyuarat Pasukan Menengah Atas dan Pasukan Menengah Bawah.


4.4 PROGRAM EMAS
Peruntukan Khas di sediakan untuk kelas Matematik dibawah Program ini .Sejumlah peruntukan dari Kementerian diberi untuk
Bahan,makan dan imbuhan guru .Jelas dibawah peruntukan ini pencapaian terus meningkat.Tingkatan 1,2 dan 4 keseluruhannya terlibat.
4.4 PROGRAM PERKASA
Peruntukan Khas ini pula untuk meningkatkan Kecemerlangan PMR dan SPM bagi matapelajaran Matematik bagi tingkatan 3 dan 5 sahaja.4.5 PROGRAM PEMULIHAN

Bagi pelajar lemah PMR dan SPM juga tidak ketinggalan.Satu Gerakan bersepadu untuk mencapai tahap lulus dalam kedua-dua peperiksaan telah dijalankan.Pelajar bermasalah dikehendaki keklinik matematik mengikut jadual yang ditetapkan.Guru-guru yang bertugas semasa dikehendaki membant pelajar tersebut.,

4 PENYELIAAN

KPM,JPN,PPD,Pengetua,GPK1 dan Guru Ketua Bidang Sains.

5 PENILAIAN

5.1 Ujian bulanan,Ujian Pencapaian 1,Peperiksaan Pertengahan
Tahun,Peperiksaan Akhir tahun,PeperiksaanPercubaan 1 dan Peperiksaan Percubaan 2,SPM dan PMR.
6.2 Setiap analisis keputusan di bentangkan oleh penyelaras dan dibincangkan dalam mesyuarat panatia dan mesyuarat projek SPM dan PMR.
6.3 Rekod siri markah bagi setiap tajuk untuk mengkaji kekuaatan dan kelemahan individu.
6.4 Merancang dan merekod TOV,Hasil Sut,OTI,ETR,analisis perbezaan dan pencapaian sebenar.

7. KESIMPULAN

Buku Program ini adalah usaha awal pihak Panitia Matematik untuk mebantu ,merancang dan menyusun aktiviti yang sesuai dengan keperluan pembelajaran semua pelajar SMKBP.Dengan berbekalkan pendidikan yang dedikasi,berpengalaman dan cekap,diharapkan target yang di idamkan akan tercapai.Semoga ALLAH SWT memberkati usaha murni kami.
Panatia matematik
Strategi dan taktikal 2010

PENILAIAN MENENGAH RENDAH PMR


1.Kelas RK 1 DAN RK 2


-Habiskan sukatan secepat mungkin
-Ulangkaji
-Latihtubi soalan kertas 1
-latihtubi soalan kertas 2
-Dedahan seberapa banyak format PMR
PENGGUNAAN KALKULATOR SAINTIFIK

2.Kelas A,B.C,


-Habiskan sukatan zecepat mungkin.
-Latihtubi soalan kertas 2
-dedahkan format PMR
PENGGUNAAN KALKULATOR SAINTIFIK


3.Kelas D,E,F,G
-Dedahkan format PMR
-Latihtubi soalan kertas 2
-Dedahkan format PMR

PENGGUNAAN KALKULATOR SAINTIFIKSIJIL PELAJARAN MALAYSIA SPM

1.KELAS 5 SAINS 1,,5 PA

-habiskan sukatan secepat mungkin
-Ulangkaji
-Latihtubi soalan kertas 1
-Latihtubi soalan kertas 2
-Dedahka seberapa banyak format SPM
-Dapatkan soalan percubaan tahun lepas
-Dapatkan soalan percubaan JPN lain.
PENGGUNAAN KALKULATOR SAINTIFIK
2.KELAS 5E1,5E2

-Latihtubi soalan kertas 2
seperti Graf fungsi,Statistik,Pelan dan dongakan
Persamaan serentak ,matriks,ubahan
*Soalan Kertas 1-tumpukan soalan yang guna
kalkulatorr
PENGGUNAAN KALUKULATOR SAINTIFIK
3.KELAS 5SV1,5SV2

*Soalan Kertas 1-tumpukan soalan yang guna
kalkulator
-Latihtubi soalan kertas 2
Seperti Graf fungsi,Statistik,Pelan dan Dongakan
PENGGUNAAN KALKULATOR SAINTIFIK
SEMUA PELAJAR ADALAH DIGALAKKAN UNTUK MENGUNJUNGI KLINIK MATEMATIK DARI MASA KESEMASA.GURU-GURU BERTUGAS SENTIASA
MENUNGGU ANDA UNTUK MEMBANTU MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIK ANDA.STRATEGI KELAS ETEMS

TINGKATAN 3,TINGKATAN 2,TINGKATAN 1
1.KELAS RK 1 DAN KELAS RK2
-Gunakan term English dalam pengajaran
-Galakan menjawab peperiksaan dalam Bahasa Melayu
-Penjelasan istilah banyakan bahasa melayu

PENGGUNAAN KALKULATOR SAINTIFIK
2.KELAS A,B,C,D
-Gunakan term English bercampur bahasa melayu
-Jawab peperiksaan dalam bahasa melayu
-Tumpukan kertas 2
PENGGUNAAN KALKULATOR SAINTIFIK
3.KELAS E,F,G,
-GUNAKAN BAHASA MELAYU
-Perkenalkan TERM ENGLISH
-Jawab guna bahasa melayu
-Tumpukan kertas 2.
PENGGUNAAN KALKULATOR SAINTIFIKSEMUA PELAJAR ADALAH DIGALAKKAN UNTUK MENGUNJUNGI KLINIK MATEMATIK DARI MASA KESEMASA.GURU-GURU BERTUGAS SENTIASA
MENUNGGU ANDA UNTUK MEMBANTU MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIK ANDA.

STRATEGI TINGKATAN 4 2009

1.TINGKATAN 4 SAINS 1,4 PA
TERM ENGLISH
-Sukatan mesti dihabiskan secepat mungkin.
-banyakan latihtubi
-banyakan kerja rumah
-Dedahkan format SPM setiap tajuk pembelajaran.
-Dedahkan kertas soalan sebenar SPM lepas.
-MENYELESAIKAN SOALAN PERCUBAAN TAHUN LEPAS
PENGGUNAAN KALKULATOR SAINTIFIK DIGALAKKAN

2.TINGKATAN 4 E 1,4E 2
-Kembali kepada asas-asas tajuk yang perlu.
-Pendekatan kepada format peperiksaan SPM
-Tumpukan kepada topik-topik yang sesuai dengan pencapaian.
-Tumpukan kepada tajuk statistik,Pelan dan Dongakan,graf fungsi
-MENYELESAI SOALAN TAHUN LEPAS
PENGGUNAAN KALKULATOR SAINTIFIK DIGALAKAN

3.TINGKATAN 4SV1 DAN 4SV2
-Tumpukan tajuk setara dengan pencapaian.
-teruskan kepada format SPM.
-Tumpukan tajuk statistik,pelan dan dongakan,graf fungsi.
-MENYELESAIKAN SOALAN TAHUN LEPAS
PENGGUNAAN KALKULATOR SAINTIFIK DIGALAKKANSEMUA PELAJAR ADALAH DIGALAKKAN UNTUK MENGUNJUNGI KLINIK MATEMATIK DARI MASA KESEMASA.GURU-GURU BERTUGAS SENTIASA
MENUNGGU ANDA UNTUK MEMBANTU MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIK ANDA.
BORANG TEMUJANJI
Klinik matematik
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT PAYONG
22010 JERTEH TERENGGANU

Saya……………………………………dari tingkatan………………………….

Akan berjumpa dengan cik gu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Pada

Hari : …………………………..

Tarikkh: …………………………..

Jam : …………………………..(Rujuk masa guru bertugas)

Diharap cik gu sedia membantu.

Sekian terima kasih.

………………………………..
Tandatangan pelajar
CATATAN GURU
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..
TANDATANGAN GURU
SMK BUKIT PAYONG
22010 BESUT TERENGGANU

GURU-GURU MATEMATIK 2010
BIL NAMA KELAS ETEMS
1 EN.RAMLI BIN HAMID 4,5 /

3 EN.ISMAIL B.IDRIS 1 /
4 PN.NARIZA BT MOHAMAD SALLEH 1 /
5 PN.NORAINI 4,5 /
6 PN.RUSNANI BT ISHAK 4,5 /
9 PN NOR ADILA BT AWANG 2,3 /
10
11
12
13
14
PERUNTUKAN PERKAPITACADANGAN BUDGET MATEMATIK DAN MATEMATIK TAMBAHAN 2010


BIL PERKARA KUANTITI KOS/UNIT HARGA
1 MODUL PEPERIKSAAN 60 RM 100.00 RM 600.00
2 MATHEMATICS FORM 1 40 RM 8.00 RM 320.00
3 MATHEMATICS FORM.2 40 RM 8.00 RM 320.00
4 MATHEMATICS FORM 3. 40 RM 8.00 RM 320.00
5 MATHEMATICS FORM 4 40 RM 10.00 RM 400.00
6 ADD MATHS FORM 4 40 RM 10.00 RM 400.00
7 BUKU SPM MAT.TAMBAHAN 40 RM 10.00 RM 400.00
8 BUKU SPM MATEMATIK 40 RM 10.00 RM 400.00
9 BUKU PMR 1 40 RM 8.00 RM 320.00
10 BUKU PMR 2 40 RM 8.00 RM 320.00
12 BATERI SAIZ AAA (DURACELL) 40 X3 RM 190.00
13 KERTAS A4 8 RIM RM 200.00
JUMLAH RM 4190.00DISEDIAKAN OLEH:

…………………………

(KETUA PANATIA)


PANATIA MATEMATIK

BUDGET PANATIA MATEMATIK 2010

PERUNTUKAN DANA


BIL PERKARA KUANTITI KOS/UNIT HARGA
1 WHITE BOARD ROLL MATHS RM 120.00 RM 120.00
2 FAIL KOTAK 33 RM 4.00 RM 132.00
3 PVC BLACK ROLL UP BOARD 2 RM 89.00 RM 178.00
4 PROJEK MODUL TING.1 2 RM 50.00 RM 100.00
5 PROJEK MODUL TING.2 2 RM 50.00 RM 100.00
6 PROJEK MODUL TING 3 2 RM 50.00 RM 100.00
7 PROJEK MODUL TING.4 2 RM 50.00 RM 100.00
8 PROJEK MODUL TING 5 2 RM 50.00 RM 100.00
JUMLAH RM 1000.00
AKTIVITI PANATIA MATEMATIK SEPANJANG 2010AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1Mesyuarat panatia
2.Pengajaran dan Pembelajaran.
3.Aktiviti Klinik Matematik.
4.Motivasi Pelajar
5.Kelas tambahan Hari Minggu
6.Kelas Tambahan Petang.
7.Kelas Intensif PMR
8.Kelas intensif SPM
9.Peperiksaan OTI
10.Post Mortem
11.Peperiksaan Pertengahan Tahun
12.Peperiksaan Akhir Tahun
13.Peperiksaan Percubaan PMR.
14.Peperiksaan Percubaan SPM.
15.Peperiksaan PMR.
16.Peperiksaan SPM.
17.Pemantauan oleh Pentadbir.
18.Kemahiran menggunakan kalkulator.
19.Anugerah nota terbaik.
20.Anugerah kerap ke klinik matematik.
21.Anugerah pelajar cemerlang mm
22.Anugerah pelajar cemerlang mt.
23.Minggu Program Matematik.
24.Minggu Kemaskini bahan.
25.Minggu Izin Ilmu.PROGRAM KECEMERLANGAN EMaS.

PROGRAM GALAKAN EMaS 2010
SUBJEK MATEMATIK
OGOS 2010
Bil Tarikh Aktiviti Bahan Tindakan
1 8/8/2010 Bijak kalkulator Kertas
Kalkulator Saintifik En.Ramli bin Hamid
2 9/8/2010 Buku Skrap Kertas
3 10/8/2010 Penulisan Sejarah Matematik Kertas
4 11/8/2010 Kuiz Perdana Soalan-soalan
5 12/8/2010 Melukis Poster Kertas Mahjung
Kad Manila
Art Line En.Ramli bin Hamid
6 1/8/2010
19/8/2010 Mengumpul bahan Matematik Laminate
Tali fail hijau En.Mat Shuki b.Abu Bakar

7 8/8/2010
19/8/2010 Membina dan menyiapkan sudut matematik dalam kelas Wall paper
Laminate Pn.Nariza bt Salleh
8 29/8/2010 Pertandingan kuiz matematik dalam kelas Kertas mahjung
9 30/8/2010 Matematik Hari Kebangsaan Soalan berkaitan hari Merdeka
10 30/8/2010 Majlis Penyampaian Hadiah Hadiah-hadiah Pn.Noor Haifa bt Abd.Ghani

PROGRAM KECEMERLANGAN EMaS.

PROGRAM GALAKAN EMaS 2010
SUBJEK MATEMATIK
OGOS 2010
Bil Tarikh Aktiviti Bahan Tindakan
1 8/8/2010 Bijak kalkulator Kertas
Kalkulator Saintifik En.Ramli bin Hamid
2 9/8/2010 Buku Skrap Kertas
3 10/8/2010 Penulisan Sejarah Matematik Kertas
4 11/8/2010 Kuiz Perdana Soalan-soalan
5 12/8/2010 Melukis Poster Kertas Mahjung
Kad Manila
Art Line En.Ramli bin Hamid
6 1/8/2010
19/8/2010 Mengumpul bahan Matematik Laminate
Tali fail hijau En.Mat Shuki b.Abu Bakar

7 8/8/2010
19/8/2010 Membina dan menyiapkan sudut matematik dalam kelas Wall paper
Laminate Pn.Nariza bt Salleh
8 29/8/2010 Pertandingan kuiz matematik dalam kelas Kertas mahjung
9 30/8/2010 Matematik Hari Kebangsaan Soalan berkaitan hari Merdeka
10 30/8/2010 Majlis Penyampaian Hadiah Hadiah-hadiah Pn.Noor Haifa bt Abd.Ghani

SENARAI BUKU RUJUKAN GURU TAHUN 2010

BIL NAMA BUKU PENGARANG PENERBIT CATATAN
1 MATEMATIK TAMBAHAN
5 CHAM JUAT ENG GUNUNG CIPTA ENTERPRISE BUKU TEKS
2 MATEMATIK TAMBAHAN
4

3 MATHEMATIC FORM 1
4 MATHEMATIC FORM 2
5 MATHEMATIC FORM 3
6 MATEMATIK TING.4
7 MATEMATIK TING.5
8 NEW VISION MATHEMATIC 1.2.3 EASTVIEW
9 EXERCISE &SOLUTION
MATHEMATIC PMR YEO MOY KIM PELANGI
10 MATEMATIK TAMBAHAN 4 FAZIDAH JONID CERDIK
11 EXPLORING MATHEMATIK 1 ABD RAZAK OTHMAN PEARSON EDUCATION
12 EKSPLORASI MATEMATIK 4 LIM SWEE HOCK FAJAR BAKTI
13 EKSPLORASI MATEMATIK 5
14 1001 SOALAN TOPIKAL MATEMATIK T5 WILLIAM KOH SIAW YEN SISTEM
15 1001 SOALAN TOPIKAL MAT,TAMBAHAN T4
16 REFERENCE TEXT SERIES FORM 4 LAN FOO HUAT LONGMAN ADDITIONAL
MATHEMATICS
17 REFERENCE TEXT SIRIES FORM 4 CHAI MUN LONGMAN MATHEMATICS


REKOD PENCAPAIAN MATEMATIK PMR SMKBP DARI 1993-2010
PMR BIL PANGKAT % LULUS GPK
BIL TAHUN CALON 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G
1 1993
2 1994
3 1995
4 1996
5 1997
6 1998 199 5 33 69 73 16 91.8
7 1999 214 12 40 48 95 13 93.8
8 2000 221 10 30 68 88 24 89.1
9 2001 218 18 31 58 86 25 88.4
10 2002 207 18 22 57 85 24 88.3
11 2003
12 2004 293 23 30 66 118 54 81.4
13 2005 292 15 29 48 135 61 78.8 PPMSI
14 2006 270 22 14 42 120 69 73.3
15 2007 304 24 35 63 129 52 82.8
16 2008 275 29 44 51 99 43 83.8
17 2009
18 2010REKOD PENCAPAIAN MATEMATIK SPM SMKBP DARI 1993-2010
SPM BIL PANGKAT % LULUS GPK
BIL TAHUN CALON 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G
1 1993 85 1 3 3 7 33   36 56.6
2 1994 81 2 3 8 4 9 9 45 43.8
3 1995 87 4 8 6 4 11 42 8 3 96.5
4 1996 165 3 3 12 6 7 17 49 33 34 79.3
5 1997 161 10 7 8 4 3 21 28 48 22 86.3
6 1998 131 17 6 16 6 8 14 26 23 14 89.2
7 1999 137 13 7 3 2 2 19 29 32 23 82
8 2000 173 9 9 5 8 9 9 29 41 54 68.8
9 2001 174 11 8 12 14 6 6 25 43 48 72.3 6.57
10 2002 198 11 9 2 10 4 12 34 41 70 63.7 7.06
11 2003 208 19 8 6 7 13 16 29 48 58 71.6 6.62
12 2004 188 21 2 6 3 15 14 33 34 60 68.1 6.69
13 2005 158 32 7 8 11 14 16 41 29 54 74.5 6.1
14 2006 255 29 14 14 15 12 19 34 47 71 72.2 6.2
15 2007 249 19 17 8 14 16 19 37 63 56 77.5 6.4
16 2008 230 27 14 10 12 17 8 27 48 61 72.8 6.2
17 2009
18 2010REKOD PENCAPAIAN MATEMATIK TAMBAHAN SPM SMKBP DARI 1993-2010


SPM BIL PANGKAT % LULUS GPK
BIL TAHUN CALON 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G
1 1993
2 1994
3 1995
4 1996
5 1997 51 1 2 7 14 28 47.1
6 1998 60 5 3 5 15 27 55
7 1999 55 2 2 2 10 9 18 12 78.2
8 2000
9 2001
10 2002 59 1 4 2 5 4 11 32 45.8 7.85
11 2003 95 2 2 1 2 5 13 11 58 38.3 8.01
12 2004 97 2 2 3 4 5 3 7 8 63 35.1 7.8
13 2005 77 1 1 1 3 7 8 13 17 26 66.2 7.3
14 2006 83 1 1 2 8 11 8 8 29 15 81.9 6.8
15 2007 68 1 5 2 5 5 10 15 25 63.2 7.28
16 2008 72 2 1 1 9 11 6 14 28 61.1 7.28
17 2009
18 2010
GURU MATEMATIK DAN ADDA MATHS 2010BIL

NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
1

RAMLI BIN HAMID X

X

XX2

NARIZA BT MOHAMAD SALLEH X
X

X

X X

3

MAT SHUKI B ABU BAKAR

X
4

ISMAIL B IDRISX X

5

ASBUL KAMARUL B RAZAK
X

XX X
6

NORADILA BT AWANG
X


X


X
X7

NOORHAIFA BT ABD GHANIX
X
X
X
8

RUSNANI BT ISHAK
X

X


X X

9

NORAINI BT ABDULLAH


X X
X

X
X10

NORZIHAN BT ZAKARIA


X X


X
XX
11

CIK WAN SURYATI BT WAN DAUDX
X
12

WI YEAN NIEX X
MENENGAH ATASMENENGAH BAWAH

1

SAINS
1 RK1

2

PRINSIP AKAUN2 RK2

3

GEOGRAFI


3 A


4

EKONOMI


4 B


5

KESUSASTERAAN5 C


6

SENI VISUAL 1
6 D


7

SENI VISUAL 2
7 E


8

SAINS PERTANIAN


8 F

9 GGURU MATEMATIK DAN ADDA MATHS 2010


TINGKATAN 5
TINGKATAN 4
TINGKATAN 3

TINGKATAN 2
TINGKATAN 1
BIL NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
2 NARIZA BT MOHAMAD SALLEH X
X

X

X X

3


X
4 ISMAIL B IDRISX X

5 ASBUL KAMARUL B RAZAK
X

XX X
6 NORADILA BT AWANG
X


X


X
X7 NOORHAIFA BT ABD GHANIX
X
X
X
8 RUSNANI BT ISHAK
X

X


X X

9 NORAINI BT ABDULLAH


X X
X

X
X10 NORZIHAN BT ZAKARIA


X X


X
XX
11
X
X
12 WI YEAN NIEX X
MENENGAH ATASMENENGAH BAWAH

1 SAINS


1 RK1

2 PRINSIP AKAUN


2 RK2

3 GEOGRAFI


3 A


4 EKONOMI


4 B


5 KESUSASTERAAN


5 C


6 SENI VISUAL 1


6 D


7 SENI VISUAL 2


7 E


8 SAINS PERTANIAN


8 F9 G